Kako da ostvarim pravo na subvenciju?

Pravo na subvenciju odnosi se na sledeće stambeno-komunalne usluge: grejanje, hladnu vodu, toplu vodu i čistoću. Ovo pravo mogu ostvariti pojedine kategorije građana.
Za detaljnije informacije o načinu ostvarivanja prava na subvenciju korisnici treba da se obrate nadležnima u Gradskoj kući, Trg slobode 1.