Како да остварим право на субвенцију?

Право на субвенцију односи се на следеће стамбено-комуналне услуге: грејање, хладну воду, топлу воду и чистоћу. Ово право могу остварити поједине категорије грађана.

За детаљније информације о начину остваривања права на субвенцију корисници треба да се обрате надлежној Градској управи, Трг слободе 1.