Voice Over Internet Protocol, VoIP

Развојем оптичке комуникационе инфраструктуре на нивоу града Новог Сада отвориле су се нове могућности за унапређењем различитих врста сервиса, који би својом имплементацијом довели до побољшања квалитета постојећих комуналних услуга, уштедела би се значајна средства, како Граду, тако и јавним предузећима и службама, а самим тим би се створили услови за имплементацију неких нових, напредних услуга. Једна од њих је свакако увођење система IP телефоније уместо постојећих традиционалних телефонских централа.

Прва фаза овог пројекта је подразумевала интеграцију свих пословних објеката ЈКП „Информатика" Нови Сад унутар јединственог система VoIP телефоније. Ова фаза је успешно завршена, а пројекат ЈКП „Информатика“ Нови Сад је препознат и награђен од стране „Cisco“-a, водеће и најпознатије компаније каја се бави рачунарским мрежама, информационим технологијама и телекомуникацијама, као најуспешнији пројекат те врсте у јавном сектору у Србији.

Даљом фазном имплементацијом планира се, а као циљ намеће се, повезивање свих градских управа, јавних предузећа, месних заједница и институција од значаја за град у јединствен систем где би се међусобна комуникација одвијала без трошкова.

Пројектом VoIP-а се предвиђа увођење нових, напредних real-time и non-real-time сервиса, чија интеграција ће бити могућа реконструкцијом телефонског система. Идејним пројектом планира се скалабилан телекомуникациони систем базиран на IP технологији,  намењен да омогући гласовну и видео комуникацију, као и инстант поруке (instant messaging) преко постојеће корпоративне LAN, као и градске MAN IP мреже. Телекомуникациони систем ће се развијати фазно, а по завршетку последње  фазе систем мора да подржава процесуирање рада минимално 2500 корисника.

Поређење традиционалне и IP телефоније:

  • Драстично смањене трошкова у односу на традиционалне телефонске системе
  • Напредније методе комуникације
  • Редудантност система (задовољење услова доступности и поузданости)
  • Јединствени кориснички интерфејс на различитим уређајима
  • Presence функционалност
  • Real-time и Non-real-time комуникација
  • Повећање броја сервиса доступних преко исте инфраструктуре

 

Визија развоја оптичке телекомуникационе инфраструктуре усмерена је на развој тзв. FTTH (fiber to the home) или оптике до појединачног корисника. На тај начин би се корисницима понудили и до више пута економичнији, а квалитетнији сервиси као што су : интернет (пружање услуга интернет провајдера у складу са дозволом RATEL-а), телефони, IP телевизија и телефонија, виртулени десктоп рачунари. Истовремно, телекомуникациона оптичка инфраструктура је ресурс који може да омогући ефикасније и економичније функционисање града кроз сервисе као што су даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора, даљинско очитавање водомера, очитавање и управљање мерним уређајима Топлане...

Ово ће Нови Сад довести у позицију првог града у региону са тако модерном и развијеном инфраструктуром, а Град би се наметнуо као лидер у имплементацији IP технологија.