Руководство

 • Директор
  Синиша Кресојевић
  Радна биографија
 • Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене послове
  Маријана Закарија
 • Помоћник директора за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг
  Наташа Добрић
 • Помоћник директора за правне и опште послове
  Ина Тамбурић
 • Помоћник директора за опште регистре и обраду података
  Бранислав Ђуричић
 • Помоћник директора за информационо-комуникациону технологију
  Душко Новаковић