IBS (Informatika Billing System)

Систем за подршку обједињеној обради и наплати комунално-стамбених и осталих услуга и производа у основи намењен свим срединама (регије, општине, градови, насеља...) у којима постоји потреба за масовном наплатом. Основни сегменти ИБС-а су:

  • прикупљање улазних података од пружалаца сервиса (потрошачи, очитања мерних уређаја, цене и начини обрачуна ...)
  • обрачуни и рекапитулације
  • нуђење нових услуга и производа
  • награђивање уредних платиша
  • штампање и слање рачуна
  • наплата стамбено-комуналних услуга