Plava kućna računaljka

 
Zaključkom Skupštine Grada Novog Sada, od oktobra 2011. godine,  sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu, omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednog mesečnog računa za stambeno-komunalne usluge.
 
JKP "Informatika" Novi Sad je  pokrenula akciju ''Plava kućna računaljka'' sa željom da afirmiše upravo pozitivan stav prema komunalnom sistemu kao i  da  Novosađane koji blagovremeno izmiruju svoje obaveze oslobodi plaćanja jednog mesečnog računa. Pomenuta akcija je od starta jasno definisala uslove sticanja zlatne kuglice (plaćanjem računa stambeno-komunalnih usluga na vreme, u kontinuitetu predhodnih šest meseci posmatrano u trenutku obračuna za tekući mesec) i sticanja bodova (po kriterijumu datuma uplate računa, cifre koja se uplaćuje, statusa penzioner ili subvencioniran korisnik-maksimalan broj bodova u jednom mesecu je 25). 
 
JKP "Informatika" Novi Sad je osmislila ovu Akciju, uložila resurse i materijalne i stručne. Plava kućna računaljka je uspešan projekat preduzeća jer je nivo naplate podignut za više od 5% a sa druge strane podstiče korisnike da redovno plaćaju svoje račune.
DokumentVeličina
PDF icon Kriterijumi - Grafički prikaz1.3 MB