Informacioni sistem JKP Informatika

Omogućava automatizaciju procesa u okviru JKP Informatika, i obuhvata:

  • knjigovodstveno-poslovni informacioni sistem
  • poslovni sistem objedinjene naplate za fizička lica
  • poslovni sistem objedinjene naplate za pravna lica