Skupština stambene zajednice

Funkcionisanje i nadležnost Skupštine stambene zajednice uređeni su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada  i Uredbom o održavanju stambenih zgrada.
 
Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada ("Sl. Glasnik RS" br.104/2016) stupio na snagu 1.1.2017. godine. U skladu sa članom 16 Zakona, stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Registri stambenih zajednica propisani Zakonom uspostaviće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, a vodiće ih nadležna Gradska uprava. Obavezni organi stambene zajednice su skupština i upravnik. Skupština stambene zajednice može na osnovu odluke skupštine ili pravila vlasnika poveriti upravljanje profesionalnom upravniku.
Uredbom o održavanju stambenih zgrada bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i sigurnost okoline.
 
 
Savetodavnu pomoć u vezi primene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada pruža Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Novi Sad, Narodnog fronta 53.
 
Nadzor nad primenom Zakona vrši komunalna i građevinska inspekcija.