1. Koje komunalno-stambene usluge i naknade se plaćaju putem računa objedinjene naplate?

Odgovor:

Putem računa objedinjene naplate plaćaju se naknade za neke od sledećih usluga:

  • utrošenu vodu i  odvođenje otpadnih voda (oznaka na računu HLV)
  • grejanje prostorija (oznaka na računu GRE,GRS, GZP,GRZ)
  • pripremu tople potrošne vode (oznaka na računu TPV)
  • sakupljanje, transport i odlaganje otpada (oznaka na računu ČIS)
  • dezinsekcija i deratizacija (oznaka na računu DER)
  • dimničarske usluge i čišćenje ventilacionih otvora (oznaka na računu DIM)
  • utrošenu električnu energiju za osvetljenje zajedničkih prostorija i pogon zajedničkih uređaja u stambenim zgradama (oznaka na računu STR)
  • zakupnina stanova u svojini grada Novog Sada (oznaka na računu ZAK)
  • upravljanja stambenom zajednicom i prikupljanje novčanih  sredstava za tekuće i  investiciono održavanje zgrada (oznaka na računu SKU)
  • tekuće i investiciono održavanje stambenih zgrada po ugovoru (oznake na računu su ODF, ODK, ODV, ODD, HID, HIG)

 

Napomena: Obračun komunalno-stambenih usluga prikazan na  svakom računu objedinjene naplate odnosi se na usluge koje su izvršene za mesec za koji je račun izdat.

Detaljnije objašnjenje usluga (servisa) možete pronaći na sajtu našeg preduzeća. Na stranici  Sve o računu iz padajućeg menija odaberite Pojašnjenje servisa.