Рачун за месец јун 2017. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец јун 2017. године

Рачун за месец јун 2017. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец мај 2017. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 160.117 рачуна за стамбене просторе и 11.517 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 6.2014. до 5.2017. и за пословне просторе је од 6.2014. до 5.2017. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 503 ( 878 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.