Račun za mesec jun 2017. godine | JKP Informatika

Račun za mesec jun 2017. godine

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec maj 2017. godine je završena. U distribuciji će se naći 160.117 računa za stambene prostore i 11.517 računa za poslovne prostore.

 
Period za obračun duga: za stambene prostore je od 6.2014. do 5.2017. i za poslovne prostore je od 6.2014. do 5.2017. godine.
 
U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 503 ( 878 min.broj bodova).
 
Zaključkom Skupštine Grada Novog Sada iz oktobra 2011. godine, Novosađanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema Gradskom komunalnom sistemu omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednomesečnog računa za stambeno-komunalne usluge.