Булевар цара Лазара 3

Шалтер сала благајне
 
Радно време: 
 
радним данима: 7.00-19.30
субота: 7.00-14.00
недеља: нерадни дан
 
 
Шалтер сала за рекламације и информације
 
Радно време:
 
радним данима 7.00-19.30
субота 7.00-14.00
недеља нерадни дан
 
 
У оквиру шалтер сале рекламација  странаке се могу обратити и:
 
Служби за правне послове радним данима од 7.00 до 14.00
Служби за финансијско-књиговодствене послове радним данима од 7.00 до 14.00
 
 
Служба за опште регистре
 
Радно време:
 
радним данима: 7.15 - 14.30
субота и недеља: нерадни дани