BULEVAR CARA LAZARA 3

Podateľňa

Pracovný čas:

  • v pracovných dňoch: 7.00-19.30
  • sobota: 7.00-14.00
  • nedeľa – deň pracovného pokoja

 

Informačná a reklamačná kancelária

Pracovný čas:

v pracovných dňoch:

sobota a nedeľa

Služba všeobecných registrov

Pracovný čas:

  • v pracovných dňoch: 7.15 - 14.30
  • sobota a nedeľa – dni pracovného pokoja