ТПВ - Енергија за загревање воде

Ознака услуге ТПВ
Назив услуге Утрошена енергија за загревање топле воде
Опис и начин обрачуна

Укупни трошкови енергије, везани за конкретну подстаницу, а добијени од ЈКП "Новосадска топлана", се деле на све чланове домаћинства у свим становима који се преко ње снабдевају, а затим се сваком поједином стану обрачунава део сразмеран броју чланова домаћинства за топлу воду.

Корисник уплате ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад
Цена- За утрошену енергију 7,71 дин/кwh

- За m3 утрошене воде 276,83 дин/m3

У цену је урачунат ПДВ(10%). Ценовник се примењује од 01.03.2024. године.