ТПВ - Енергија за загревање воде

Ознака услуге ТПВ
Назив услуге Утрошена енергија за загревање топле воде
Опис и начин обрачуна

Укупни трошкови енергије, везани за конкретну подстаницу, а добијени од ЈКП "Новосадска топлана", се деле на све чланове домаћинства у свим становима који се преко ње снабдевају, а затим се сваком поједином стану обрачунава део сразмеран броју чланова домаћинства за топлу воду.

Корисник уплате ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад
Цена 

- за утрошену енергију 5,80 дин/кwh

- за м3 утрошене воде 236,31 дин/м3

 

Share