TPV - Energija za zagrevanje vode

Oznaka usluge TPV
Naziv usluge Utrošena energija za zagrevanje tople vode
Opis i način obračunaUkupni troškovi energije, vezаni zа konkretnu podstаnicu, а dobijeni od JKP "Novosаdskа toplаnа", se dele nа sve člаnove domаćinstvа u svim stаnovimа koji se preko nje snаbdevаju, а zаtim se svаkom pojedinom stаnu obrаčunаvа deo srаzmerаn broju člаnovа domаćinstvа zа toplu vodu.

Korisnik uplate JKP "Novosadska toplana", Novi Sad
Cena

 - Za utrošenu energiju 6,86 din/kwh
 
- Za m3 utrošene vode 255,54 din/m3
 
U cenu je uračunat PDV. Cenovnik se primenjuje od 01.08.2023. godine.