ОДК -Инвестиционо одржавање зграде по уговору

Ознака услуге ОДК
Назив услуге Инвестиционо одржавање зграде по уговору
Опис и начин обрачуна

Задужења инвестиционог одржавања обрачунавају се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем зграда, а на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

Корисник уплате Фирма извођач радова на инвестиционом одржавању зграде по Уговору.
Цена

Цена је дефинисана Уговором.