ODK - Investiciono održavanje zgrade po ugovoru

Oznaka usluge ODK
Naziv usluge Investiciono održavanje zgrade po ugovoru
Opis i način obračuna

Zaduženje investicionog održavanja zgrade obračunava se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme izvođača radova na investicionom održavanju zgrade. Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice (u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br 43/93). Ova Odluka donosi se većinom glasova članova skupštine stambene zajednice koji su vlasnici više od polovine površine posebnih delova u odnosu na zbir površina svih posebnih delova ili u skladu sa pravilima vlasnika.

Korisnik uplate Firma izvođač radova na investicionom održavanju zgrade po ugovoru.
Cena

Cena je definisana ugovorom.