ГРЕ-Грејање

Ознака услуге ГРЕ
Назив услуге Грејање
Опис и начин обрачунаОва накнада се плаћа за испоруку топлотне енергије за загревања станова и одржавање подстаница.
У кућама и становима које немају уграђене калориметре и разделнике, грејна површина стана/куће увећана за припадајући процентуални део загреваних заједничких просторија множи се износом који зависи од броја дана грејања у конкретном месецу и јединичне цене грејања по квадратном метру.
За кориснике у чијој је подстаници уграђен калориметар, а у грејна тела разделник, потпрошња се израчунава по посебном софтверу лиценцираном од стране произвођача а у рачун-признаницу се само директно преузима, без додатних прерачунавања.
Разлика између стварног износа и оног који је аконтативан у прелазном периоду (до почетка грејне сезоне) се рефундира у редовним месечним износима током грејне сезоне.

Корисник уплате ЈКП "Новосадска топлана",Нови Сад
ЦенаЗа зграде код којих се грејање обрачунава по м2 цена грејања износи 90,23 дин. Подразумеван број дана грејања је 30 код зграда које се обрачунавају по м2.  Цена грејања по дану 3,007766 дин/м2. За кориснике у чијим је подстаницама уграђен калориметар и разделник цена је:

- за утрошену енергију            5,23 дин/kWh

- зa инстaлисaну снaгу         243,91 дин/кw