ГРЕ-Грејање

Ознака услуге ГРЕ
Назив услуге Грејање
Опис и начин обрачунаОва накнада се плаћа за испоруку топлотне енергије за загревања станова и одржавање подстаница.

У кућама и становима које немају уграђене калориметре и разделнике, грејна површина стамбеног простора увећана за припадајући процентуални део загреваних заједничких просторија множи се износом који зависи од броја дана грејања у конкретном месецу и јединичне цене грејања по квадратном метру.
За кориснике у чијој је подстаници уграђен калориметар, а у грејна тела разделник, потрошња се израчунава по посебном софтверу лиценцираном од стране произвођача а у рачун-признаницу се само директно преузима, без додатних прерачунавања.
Разлика између стварног износа и оног који је аконтативан у прелазном периоду (до почетка грејне сезоне) се рефундира у редовним месечним износима током грејне сезоне. 

Корисник уплате ЈКП "Новосадска топлана",Нови Сад
ЦенаКод обрачуна грејања  по m² подразумевани број дана грејања је 30. Цена по једном дану грејања 4,250667дин/ m². За кориснике у чијим је подстаницама уграђен калориметар и разделник цена је:

- за утрошену енергију             7,71 дин/kWh

- зa инстaлисaну снaгу         334,94 дин/кW

- по m² укупно:                      127,52 дин/

У цену је урачунат ПДВ (10%). Ценовник се примењује од 01.03.2024. године