ЛАЖНА ОБАВЕШТЕЊА У КОВЕРТАМА СА СТАРИМ ЛОГОМ ЈКП „ИНФОРМАТИКА“

ЈКП „Информатика” Нови Сад, обавештава и упозорава грађане да су Н.Н. лица штампала и послала на адресе грађана Београда, а наводно и других градова у Србији, лажне налоге за плаћање дневних паркинг карата са жиро рачуном „Паркинг сервиса”, а све у ковертама са старим логом ЈКП „Информатика” Нови Сад, који се не користи од 2013. године.

Такође, упозоравамо да се коверте са садашњим логом користе искључиво за паковање рачуна  обједињене наплате за  комунално-стамбене услуге.

Како „Паркинг сервис” наводи у свом саопштењу,” лажно обавештење грађани ће препознати по томе што су  на кућне адресе добили допис од једне београдске адвокатске канцеларије у ковертама са старим логоима Радио-дифузне агенције или ЈКП „Информатике“ из Новог Сада , која им се као њихов пуномоћник наводно обраћа у вези са дуговањем на име неплаћене дневне паркинг карте”.

ЈКП „Информатика“ се овим путем ограђује од било какве умешаности у ово лажно представљање и узнемиравање грађана и предузећемо све  потребне мере како бисмо заштитили  наше кориснике, идентитет и углед предузећа.

У прилогу можете видети изглед нама до сада достављених лажних платних налога и коверте са старим логом ЈКП „Информатика“,  које су коришћене у ову сврху.

Share