LAŽNA OBAVEŠTENjA U KOVERTAMA SA STARIM LOGOM JKP „INFORMATIKA“

JKP „Informatika” Novi Sad, obaveštava i upozorava građane da su N.N. lica štampala i poslala na adrese građana Beograda, a navodno i drugih gradova u Srbiji, lažne naloge za plaćanje dnevnih parking karata sa žiro računom „Parking servisa”, a sve u kovertama sa starim logom JKP „Informatika” Novi Sad, koji se ne koristi od 2013. godine.

Takođe, upozoravamo da se koverte sa sadašnjim logom koriste isključivo za pakovanje računa  objedinjene naplate za  komunalno-stambene usluge.

Kako „Parking servis” navodi u svom saopštenju,” lažno obaveštenje građani će prepoznati po tome što su  na kućne adrese dobili dopis od jedne beogradske advokatske kancelarije u kovertama sa starim logoima Radio-difuzne agencije ili JKP „Informatike“ iz Novog Sada , koja im se kao njihov punomoćnik navodno obraća u vezi sa dugovanjem na ime neplaćene dnevne parking karte”.

JKP „Informatika“ se ovim putem ograđuje od bilo kakve umešanosti u ovo lažno predstavljanje i uznemiravanje građana i preduzećemo sve  potrebne mere kako bismo zaštitili  naše korisnike, identitet i ugled preduzeća.

U prilogu možete videti izgled nama do sada dostavljenih lažnih platnih naloga i koverte sa starim logom JKP „Informatika“,  koje su korišćene u ovu svrhu.