ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец август 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 172.619 рачуна за стамбене просторе и 10.999 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  08/2018 до 07/2021 и за пословне просторе је од 08/2018 до 07/2021 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 253 ( 1198 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.