INFORMACIJE O FORMIRANJU RAČUNA ZA MESEC AVGUST 2021. GODINE

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec avgust 2021. godine je završena. U distribuciji će se naći 172.619 računa za stambene prostore i 10.999 računa za poslovne prostore.
 
 
 
Period za obračun duga: za stambene prostore je  od  08/2018 do 07/2021 i za poslovne prostore je od 08/2018 do 07/2021 godine.
 
 
 
U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 253 ( 1198 min. broj bodova).