Mogu li dobiti račun na deo meseca?

Račun se fakturiše za ceo kalendarski mesec i nije ga moguće  podeliti ili izmeniti. Na blagajnama JKP "Informatika" Novi Sad moguće je izvršiti delimičnu uplatu računa za komunalno-stambene usluge.