Kako promeniti ime korisnika na računu?

Svaki korisnik /star-novi/ ima obavezu da o svim promenama koje su od značaja za utvrđivanje njegovih obaveza vezanih za stambeno-komunalne usluge obavesti JKP “Informatika” Novi Sad u roku od 15 dana od dana nastale promene.
U slučaju promene vlasnika stana korisnik se može obratiti obratiti JKP “Informatika” Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3 - radno vreme od 7,30 do 14,30 časova. Potrebno je priložiti fotokopiju odgovarajućeg dokumenta (ugovor, rešenje o nasleđivanju, izvod iz zemljišnjih knjiga i sl.) i ličnu kartu novog korisnika na uvid. Dodatne informacije na telefon (021) 4895-163 ili imejl:stanovi@nsinfo.co.rs