Kako da smanjim (izmenim) broj članova domaćinstva?

Ukoliko je stranka u kolektivnom tipu stanovanja u kojem postoji legitimno izabrani Predsednik Skupšine zgrade, promenu broja članova domaćinstva mora da overi potpisom i pečatom Predsednik Skupštine zgrade.
 
Odjava umrlog člana domaćinstva sa adrese prostora koja je identična adresi prebivališta iz l.k. vrši se na osnovu Izvoda iz Matične knjige umrlih.
 
Ukoliko zgrada nema Predsednika Skupštine zgrade stranka je dužna da izvrši promenu broja članova domaćinstva tako što podnosi Zahtev koji pored njega uz navođenje broja l.k. potpisuju i najmanje dva člana Skupštine zgrade (potpis člana i broj l.k.) sa istog vodomera. Ukoliko je u pitanju individualni tip stanovanja i za prostor je vezan jedan vodomer, Zahtev overava svojim potpisom i broj l.k. vlasnik prostora. Ukoliko se više prostora nalazi na jednom vodomeru potrebno je da Zahtev potpišu podnosilac zahteva i većina vlasnika prostora uz navođenje broja l.k. U slučaju da se broj članova svodi na nulu ili ako vlasnik ne može postići dogovor sa ostalim vlasnicima prostora, potrebna je overena izjava dva svedoka.