Услуга штампе и ковертирања – обезбеђивање континуитета пословања ЈН 10/19 МВ