Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за видео мониторинг станице ЈН 38/18 МВ

Рок за достављање понуда : 
09.11.2018.