Услуга имплементације софтвера за видео надзор и напредне подршке за ВМС, ЈН 23/18 ОП