Тужбе

У складу са одлуком о обједињеној наплати, комуналних И других услуга, ЈКП Информатика је у новембру месецу упутила тужбе.

Број тужби који је отишао у приградска насеља је 5922, а у Новом Саду је 9000 домаћинстава добило тужбе.