Teхничка подршка за Microsoft инфраструктуру, ЈН 47/18 МВ