Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре, ЈН 57/17 МВ | ЈКП Информатика

Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре, ЈН 57/17 МВ