Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре, ЈН 49/19 МВ