Рачун за месец септембар 2018. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.997 рачуна за стамбене просторе и 11.306 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 09.2015. до 08.2018. и за пословне просторе је од 09.2015. до 08.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 474 ( 892 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.