Рачун за месец мај 2018. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец мај 2018. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец мај 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.129  рачуна за стамбене просторе и 11.337 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 05.2015. до 04.2018. и за пословне просторе је од 05.2015. до 04.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 558 ( 869 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.