Рачун за месец јун 2018. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јун 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.392  рачуна за стамбене просторе и 11.321 ачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 06.2015. до 05.2018. и за пословне просторе је 06.2015. до 05.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 464 ( 876 мин. број бодова )

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.