Рачун за месец јул 2018. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јул 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.604  рачуна за стамбене просторе и 11.323 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 07.2015. до 06.2018. и за пословне просторе је од 07.2015. до 06.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 450 ( 882 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.