Рачун за месец јул 2016. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец јул 2016. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јул 2016. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 158.238 рачуна за стамбене просторе и 11.711 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 07.2013. до  06.2016. и за пословне просторе је од 07.2013. до 06.2016. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 1000 (646 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.