Рачун за месец децембар 2018. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец децембар 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 163.515 рачуна за стамбене просторе и 11.257 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 12.2015. до 11.2018. и за пословне просторе је од 12.2015. до 11.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 469 ( 905 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.