Покренуте тужбе

ЈКП ИНФОРМАТИКА је покренула процес тужења за неизмирена дуговања по рачунима Обједињене наплате комунално-стамбених услуга и то за период првих шест месеци (јануар-јуни) 2011.године