ЗАК - Закупнина

Ознака услуге Зак
Назив услуге Закупнина
Опис и начин обрачунаЗакуп станова у друштвеној својини, обрачун је регулисан Законом о становању Сл.гласник РС бр.27/97, 43/2001, 28/2002, 82/2009

Корисник уплате Република Србија
ЦенаЦена се мења сваких 6 месеци у зависности од коефицијента који одређује Министарство грађевине Републике Србије

Share