ОЗП Хортикултурно уређење и одржавање

Ознака услуге ОЗП
Назив услуге Хортикултурно уређење и одржавање
Опис и начин обрачуна

Задужење за  хортикултурно одржавање обрачунава се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави хортикултурним уређењем  и одржавањем површина, а на основу  одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

 

Корисник уплате Фирма која врши хортикултурно уређење и одржавање површина по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.