ОСТ Домарске услуге

Ознака услуге ОСТ
Назив услуге Домарске услуге
Опис и начин обрачуна

Задужења за домарске услуге обрачунава се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем зграда и пружањем домарских услуга  а на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

 

Корисник уплате Фирма која врши одржавање зграда и пружањем домарских услуга по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.