ОДС - Текуће спољашње одржавање зграде

Ознака услуге ОДС
Назив услуге Текуће спољашње одржавање зграде
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег спољашњег одржавања зграде  обрачунава се на основу Уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме која се бави спољашњим одржавањем зграда. Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице (у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и чланом 5. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл. Гласник РС бр. 43/93). Ова Одлука доноси се већином гласова чланова скупштине стамбене заједнице или у складу са правилима власника.

Корисник уплате Фирма која врши текуће спољашње одржавање стамбене зграде по Уговору.
Цена

Цена је дефинисана Уговором.

Share