ОДФ-Текуће одржавање зграда

Ознака услуге ОДФ
Назив услуге Текуће одржавање зграда
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег одржавања обрачунавају се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем зграда, а на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др. 

Корисник уплате Фирма која одржава стамбене зграде по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.