ХИГ-Текуће одржавање хигијене

Ознака услуге ХИГ
Назив услуге Текуће одржавање хигијене
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег одржавања хигијене обрачунавају се на основу уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем хигијене. Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице (у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и чланом 5. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл. Гласник РС бр. 43/93). Ова Одлука доноси се већином гласова чланова скупштине стамбене заједнице или у складу са правилима власника.

Корисник уплате Фирма која врши текуће одржавање хигијене по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.

Share