ФТО Физичко-техничко обезбеђење

Ознака услуге ФТО
Назив услуге Физичко-техничко обезбеђење
Опис и начин обрачуна

Задужења за физичко-техничког обезбеђење се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави физичко-техничким обезбеђењем зграда и на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

Корисник уплате Фирма која врши физичко-техничко обезбеђењем зграда по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.