ЧИС-Чистоћа

Ознака услуге ЧИС
Назив услуге Чистоћа
Опис и начин обрачунаБрој чланова домаћинства за чистоћу множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате ЈКП "Чистоћа", Нови Сад,
ЦенаЦена сервиса ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је 162,69 дин месечно по члану домаћинства.

Ценa сервиса Сремски Карловци:

Цена сервиса ЈКП "Белило" Сремски Карловци је 160,96 дин. по члану домаћинства за стамбени простор.

Цена сервиса ЈКП "Белило" Сремски Карловци за пословне просторе је:

I група пословног простора 731,67 дин/локалу
II група пословног простора 1.384,28 дин/локалу
III група пословног простора 2.075,70 дин/локалу
IV група пословног простора 2.768,57 дин/локалу
V група пословног простора 3.495,98 дин/локалу

VI група пословног простора 22 дин/м2

VII група пословних простора са површином већом од 800м2-50.000,00 дин/локалу

Корисник уплате - ЈКП "Белило", Сремски Карловци

Од 1. априла накнада за депоновање отпада плаћа се по цени од 77,00 динара по просторној јединици на територији Општине Сремски Карловци.