OTDR мерни уређај, ЈН 34/18 ОП | ЈКП Информатика

OTDR мерни уређај, ЈН 34/18 ОП