Оглас за продају возила прикупљањем понуда | ЈКП Информатика

Оглас за продају возила прикупљањем понуда

ЈКП „Информатика“ Нови Сад позива све заинтересоване понуђаче – правна и физичка лица да, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 20107-2/17 од 03.10.2017.године, учествују у  поступку продаје возила  под условима из јавног позива који се налази у прилогу.